Metin Uca "Her Book’a Maydanoz": Pandora’nın Kutusu Açıldı Hanım!

Pandora’nın Kutusu Açıldı Hanım

Pek yakında Her Book’a Maydanoz’da okuyacağınız, tüm renkliliğiyle derlenmiş yüzlerce tarihi bilgiden biri...

 

Zavallı Pandora hep kötülüklerle hatırlanır. Kutusu açılır, kötülükler saçılır. Mitolojiden biliyorsunuz. Hephaistos, Zeus’un isteği üzerine Pandora’yı su ve topraktan yaratır. Zeus’un esas amacı, tanrılardan ateşi çalıp ölümlülere götüren Prometheus’u cezalandırmaktır. 

Ama aslında Pandora, Yunanca “pan” ve “dora” kelimelerinden oluşup “bütün hediyeler” demektir. Hediye, daha ziyade tanrılar tarafından bahşedilen meziyetler anlamında bir hediye ama. “Doro” yani, İngilizce “gift”ten benzetin. Pandora’ya tüm Olymposlu tanrılar bir hediye/meziyet verirler. Athena ona zanaatları öğretir, onu gümüş kıyafetlerle kuşatır. Afrodit ona zarafet hediye eder. Hermes de zekâ... Zarafet tanrıçaları tarafından mücevherlere boğulur. Hephaistos’un elleriyle yaptığı bir altın taçla süslenir. Mevsimler ona bahar çiçeklerinden çelenkler hediye eder. 

Ama son hediye mahveder her şeyi... Hiç açmaması tembih edilen bir kutu. Bununla birlikte, Hermes’in eşliğinde Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gönderilir. Onunla evlenir ve bir de kızı olur: Pyrrha. İşte bu arada kader işin başına geçerek kaçınılmaz sonu hazırlar. Merak üstün gelir. Pandora kutuyu açarak bütün kötülüklerin dünyaya saçılmasına sebep olur. Prometheus’un ölümlülere getirdiği ateşe karşılık hastalıklar, savaşlar, erdemsizlikler... Pandora yaptığı hatayı fark eder ve telaş içinde kutuyu kapatır. İçeride ne kalır biliyor musunuz? Umut.

İspanyolların “Umut en son kaybedilen şey” demesi belki de bundandır.